Rotary Nedir ?

 

Rotary dünyada iyi niyet ve barışın korunmasına inanan ve bu alanda hizmet veren iş ve meslek sahibi Rotaryenlerin dünya ölçüsünde birleştiği bir kuruluştur. İnsanlığa hizmet veren tüm mesleklerde, yüksek ahlak standartlarının teşvik edilmesi hedefidir.

Rotary'nin amacı, bütün onurlu girişimlerin temeli sayılan hizmet etme idealini teşvik etmek, geliştirmek ve özellikle;

•Tanışıklığın geliştirilmesinin bir hizmet fırsatı sayılmasını,
•İş ve meslekte erdemli olmanın bir değer olarak tanınması ve her Rotary üyesinin kendi     meslek ve işini, topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesini,
•Her Rotaryenin hizmet idealini kişisel işine olduğu kadar toplum hayatına da uygulamasını,
•Hizmet idealinde birleşmiş olan çeşitli iş ve meslek sahibi insanlar arasında dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle, uluslararası karşılıklı anlayışı, iyi niyeti ve barış idealini geliştirmektir.

Rotary hizmet idealinin gerek bireysel gerekse toplu olarak pratikte uygulanmasını teşvik etme amacıyla bir araya gelen iş ve meslek sahibi insanların oluşturduğu dünya çapında bir dostluk örgütüdür.

Rotary, hizmet idealini esas alarak, dünyanın her yerindeki uluslar arasında anlayış, iyi niyet ve barışçı ilişkilerin geliştirilmesi, teşvik edilmesi ve özendirilmesi için gayret sarfeder.

Her Rotary Kulübü, toplumsal yaşamın yaygın olarak temsilini sağlamak ve Rotary'nin amacına hizmet etmek için, her meslekten seçer.

Kalıcı dostlukların ilk adımı olarak, tanışıklığın geliştirilebilmesi amacıyla, olağan kulüp toplantılarına belli asgari sayıda katılma, üyeliğin devamı için şart koşulmuştur.

Rotary Kulüpleri, Rotaryenlere kendi özel ya da iş ve mesleki yaşamlarında yüksek ahlaki standart örnekleri verme fırsatı sağlar.
Her Rotaryenin dini ve siyasi görüşü, yalnızca kendisini ilgilendirir.
Rotary, hizmet yolunda çalışmalarını yürütürken genç neslin eğitimi ve gelişimi için de yoğun çaba göstermekte olup, kendi sponsorluğu altında Interact ve Rotaract Gençlik Kulüplerini kurmuştur.

Bizim toplumumuz ve dünya için neler yaptığımızı biliyormusunuz?

Rotary üyeleri bulundukları çevrede ve dünya genelinde Rotary’nin 6 ana hizmet sağlığının gelirştirilmesi, temiz su ve temiz suya ulaşımın genişletilmesi, hastalıkların önlenmesi, barışın teşvik edilmesi ve toplumların gelişmesini sağlamaktır.

Biz özellikle çocuk felcinin dünyadan silinmesine konusuna kendimizi adamış durumdayız. Rotary üyeleri 1979 yılında başladıkları savşın neredeyse sonuna gelmişlerdir. Önümüzde sadece 3 ülkede polio’nun sonlandırılması kalmıştır.

Kendi toplumunuz için yada dünyadaki başka bir yerde siz de fark yartmaya hazırmısınız?

Bizler, yerelde kazandığımız tecrübelerimizi, uzmanlığımızı, ihtiyaç alanlarını belirlemek, ardından soruna bizim farklı bakış açımızdan yaklaşmak için kullanıyourz. Bulunduğunuz bölgede mühtemelen otary üyeleri şuan bile ihtiyacı olanlara yardım ediyor, projeler yaratıyor yada planlıyorlardır.

İsterseniz sizde bunun bir parçası olabilirsiniz ve Yardım edebilirsiniz.

Proje& Çalışma Ortaklarımız

Rotary, kendisi gibi kar amacı gütmeyen aynı düşünce mantığında olan uluslararası ve yerel kuruluşlar ile güçlü işbirliği ortaklıları oluşturarak daha fazla insana ulaşmayı hedeflemektedir.

Rotary, uluslarası devlet ve üniversite grupları ile ortak çalışarak küresel insani sorunları çözmeye çalışmaktadır.

Polio( Çocuk Felci): Rotary , tüm dünyada çocuk felcini sona erdirmek için Dünya Sağlık Örgütü ( WHO), Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Unicef, Bill & Melinda Gates Vakflari ile birlikte Küresel Polio Eradikasyon Girişiminin öncü ortaklarındandır.

Barış ve Çatışmaların Önlenmesi: Rotary Barış Merkezleri programı, yerel ve küresel barış ve çatışmaların çözümü için katalizörler görevi yapacak olan liderleri yetiştirir. Rotary barış gönüllüleriyüksek lisanslarını almak yada gerekli sertifika programlarını tamamlamak için ortak çalıştığımız altı üniversiteden birinde bu programları tamamlayabilirler.

Temiz Su ve Sağlık : Rotary ve  Amerika Uluslararası Kalkınma Ajansı ( U.S. Agency for International Development) ortaklaşa çabaları ile tüm dünyada temiz su ve sağlık konularındaki çalışmaları desteklemektedir.

Ortalarımız

Rotary’nin aşağıdaki proje ortakları ile olan ilişkileri Rotaryenlerin bu kurumlar ile yakın temsata bulunarak birlikte çalışmalarını sağlar:

      Dollywood Vakfı Hayal Kitaplığı (Dollywood Foundation's Imagination Library) okur yazarlık için,

      Küresel Yiyecek Bankası Ağı (Global FoodBanking Network) açlık için,

      Barış Teşkilatı (Peace Corps) barışın yayılması için,

      ShelterBox afet yardımları için,

      Amerika Gençlik Servisi (YSA (Youth Service America) gençlerin katılımı için.

Stratejik Ortaklarımız

Rotary,hizmet fırsatları sunmak için aşağıdaki kuruluşları ile stratejik ortaklıklar kurmuştur :

 UNESCO-IHE ( Su Eğitim Enstitüsü )

 World Vision

Birleşmiş Milletler ve Sivil Toplum Kuruluşları

Rotary dünya çapında BM organlarına ve sivil toplum kuruluşlarına her yıl temsilcilerini atar.

Rotary'nin temsilcileri uluslararası kuruluşların görevlileri ve personeli ile düzenli olarak bir araya gelirler ve ;

       İşbirliği için paralel kaygıları ve potansiyel alanlar konusunda toplantılar yaparlar,

       Rotary'nin programları hakkında bilgilendirmeler yaparlar,

       Gelişmeleri ve diğer grupların programları hakkında bilgi toparlarlar.

 

Rotary ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız.....

Rotaract ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız.....

Interact ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız.....

 

 

 

 

 

 Sonraki Toplantı

Yer:
ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik Tesisleri
Tarih:
07.Nis.2020 19:30
Adres:
İşçi Blokları,1540. Sk (420. Sk.) No:100,06530 Çankaya/Ankara